Kako zaraditi

ZAKON PRIVLAČENJA “VORTEX”!

Reći ćemo da istovremeno postojimo u fizičkom i nefizičkom i da je to, u principu, jedna ista celina. Rekli smo da je naše unutrašnje biće već se proširilo i vibraciono podudarilo sa našim željama, a da je Zakon Privlačenja u nefizičkom obavio proces privlačenja svih komponenti koje su potrebne za …

Read More »